Mạng lưới y tế Lehigh Valley giảm thời gian lưu trú bằng cách sử dụng phần mềm Minitab

Mạng lưới Y tế Lehigh Valley (LVHN) đã đạt được các Cột mốc Chất lượng trong suốt lịch sử hơn 100 năm của mình. Hành trình chất lượng của nó gần đây đã bổ sung thêm các công cụ Lean Six Sigma và phần mềm phân tích thống kê Minitab để giúp đạt được những cải tiến trong hoạt động chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm.

Xem thêm
Bình luận