Đào tạo Minitab

Lịch trình khóa học năm 2023

Khóa học Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Giới thiệu về giải pháp Minitab Thông tin lớp học Thông tin lớp học Thông tin lớp học Thông tin lớp học Thông tin lớp học Thông tin lớp học Thông tin lớp học
Thống kê cơ bản Minitab   Thông tin lớp học   Thông tin lớp học   Thông tin lớp học  
Áp dụng Minitab trong quản trị chất lượng Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây
Thiết kế thí nghiệm (DOE) Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây
Tối ưu hóa quy trình và dự đoán Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây
Thiết kế Taguchi Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây
Phân tích độ tin cậy Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây
Ra quyết định sử dụng mô phỏng Monte Carlo Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây
Thiết kế hỗn hợp thí nghiệm Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây
Khái niệm cơ bản về học máy Nếu có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây

 

 

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn nộp học phí là khi nào?

Bạn không phải nộp học phí trước ngày đào tạo.

Không có thời hạn gửi tiền đặc biệt, nhưng hãy chú ý để không quá hạn hơn vài tháng.

Đây có phải là một khóa học mà học phí có thể được hoàn trả?

Tất cả các khóa đào tạo do JYW Vina cung cấp đều không được hoàn lại.

Làm thế nào tôi có thể thanh toán cho khóa học?

Bạn có thể thanh toán theo phương thức: Chuyển khoản ngân hàng

Tên tài khoản: Công ty TNHH MTV Thương Mại Tổng Hợp JYW Vina.

Số tài khoản: 91929394001 tại Ngân hàng TP Bank – Chi nhánh Hà Nội

Làm thế nào để tôi có thể đăng ký khóa học?

Bạn có thể đăng kí theo 2 cách:

  • Cách 1: Điền thông tin vào form đăng ký tại đây.
  • Cách 2: Liên hệ trực tiếp qua hotline 0246-682-0511