7 công cụ quản lý chất lượng (7 QC tools)

7 công cụ quản lý chất lượng (7 QC tools) là một bộ công cụ thống kê đơn giản được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu, nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ. 7 công cụ này bao gồm:

 • Phiếu kiểm tra (Check sheets)
 • Biểu đồ (Charts)
 • Biểu đồ nhân quả (Cause and Effect Diagram)
 • Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
 • Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)
 • Biểu đồ phân tán (Scatter diagram)
 • Biểu đồ kiểm soát (Control chart)

7 công cụ này có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất, kinh doanh đến dịch vụ. Việc học và sử dụng thành thạo 7 công cụ này sẽ giúp các cá nhân, doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Lịch trình học 7 QC tools trong 3 ngày

Ngày 1

 • Giới thiệu về 7 QC tools
 • Phiếu kiểm tra (Check sheets)
 • Biểu đồ (Charts)

Ngày 2

 • Biểu đồ nhân quả (Cause and Effect Diagram)
 • Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
 • Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)

Ngày 3

 • Biểu đồ phân tán (Scatter diagram)
 • Biểu đồ kiểm soát (Control chart)
 • Thực hành

Mục tiêu của khóa học

Khóa đào tạo 7 công cụ QC trong 3 ngày nhằm giúp học viên:

 • Hiểu được các khái niệm và ứng dụng của 7 QC tools
 • Áp dụng 7 QC tools vào thực tế để cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ

Đối tượng tham gia

Khóa học phù hợp với các đối tượng sau:

 • Nhân viên, cán bộ quản lý các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
 • Sinh viên các ngành liên quan đến quản lý chất lượng
 • Người quan tâm đến lĩnh vực quản lý chất lượng

Hình thức đào tạo

Khóa học được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Học phí

Liên hệ chúng tôi để nhận mức học phí phù hợp.

Học viên được cấp chứng chỉ

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nội bộ.

Để đăng ký khóa học, vui lòng:

Lưu ý

Lịch trình học 7 QC tools này chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy theo trình độ và nhu cầu của học viên, giảng viên có thể điều chỉnh lịch trình học cho phù hợp.