KHÓA HỌC NÂNG CAO THEO CHỦ ĐỀ IV

Minitab Statistical Software có khả năng trực quan hóa, phân tích và khai thác sức mạnh của dữ liệu để giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp của bạn gặp phải, từ mọi nơi trên đám mây.

Các buổi đào tạo của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về phần mềm Minitab.

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại khóa học sắp tới để tìm hiểu cách tận dụng tối đa sức mạnh của Minitab.

Thông tin khóa học như sau:

TAGUCHI (MINITAB TAGUCHI ROBUST DESIGN)

NỘI DUNG   

  • Biết những quan niệm sai lầm và sự thật về thiết kế thí nghiệm truyền thống và thiết kế mạnh Taguchi, đồng thời tìm hiểu phương pháp tối ưu hóa phù hợp với bài toán và mục đích.
  • Hiểu triết lý chất lượng Taguchi, hàm mất mát và tỷ lệ SN, giảm số lượng thí nghiệm một cách hợp lý bằng cách sử dụng bảng mảng trực giao và tìm hiểu cách rút ra các điều kiện tối ưu cho các biến thiết kế mạnh mẽ (biến quy trình) thông qua lý thuyết và thực hành.
  • Tìm hiểu lý thuyết về thiết kế mạnh mẽ của các đặc điểm động và kỹ thuật thiết kế mạnh mẽ của các đặc điểm tĩnh (mango, mangmok, mango) và hiểu thông qua thực hành.
  • IATF16949, APQP đề xuất đáp ứng thiết kế mạnh mẽ, cho phép thiết kế tham số trước khi thiết kế dung sai.           

LỢI ÍCH        

  • Ổn định chức năng, giảm lỗi, cải thiện khả năng xử lý, cải thiện mức sigma và độ tin cậy của môi trường người dùng bằng cách đảm bảo độ bền (giảm phân tán) của hệ số nhiễu, là cốt lõi của kỹ thuật Taguchi  
  • Giảm thời gian thí nghiệm, giảm chi phí thí nghiệm, giảm thời gian R&D

MỤC TIÊU    

  • Hiểu triết lý, định nghĩa và nguyên tắc của Taguchi
  • Bố trí thí nghiệm hợp lý sử dụng bảng sắp xếp trực giao, hiểu biết về hàm mất mát và tỷ lệ SN để đảm bảo độ bền
  • Tìm hiểu cách thiết kế độ bền của tham số Taguchi (thiết kế độ bền của các đặc tính tĩnh và động)   

LỊCH TRÌNH

NGÀYĐỀ MỤCNỘI DUNG
NGÀY 1Triết lý và Tổng quan về TaguchiSự khác biệt giữa thiết kế truyền thống của phương pháp thử nghiệm và thiết kế mạnh mẽ của Taguchi
Định nghĩa về thiết kế mạnh mẽ của Taguchi và sự hiểu biết về các nguyên tắc
Độ bền và chức năng mất mát
Thiết kế tham số Taguchi (Thiết kế mạnh mẽ)Bước 2 Xác định thiết kế tham số
Tỷ lệ SN dương (network, ‘0’ net, netso, net feature)
Phân loại và sắp xếp các yếu tố kiểm soát và yếu tố nhiễu
Nghiên cứu điển hình về thiết kế mạnh mẽ của TaguchiNghiên cứu điển hình về đặc điểm mạng (1)
NGÀY 2Nghiên cứu điển hình về thiết kế mạnh mẽ của TaguchiNghiên cứu điển hình về đặc điểm mạng (2)
Nghiên cứu điển hình về đặc điểm mạng ‘0’
Hiểu và ứng dụng bảng mảng trực giao
Nghiên cứu điển hình về thiết kế mạnh mẽ của TaguchiNghiên cứu điển hình về đặc tính mango
Nghiên cứu điển hình về đặc điểm tháp
Nghiên cứu điển hình về Đặc tính động (Chuyển đổi năng lượng trong thiết kế cơ khí)
Tóm tắt chungCase Study và Q&A

Nếu bạn có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây