Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Giới thiệu

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng đối với thiết bị y tế, được ban hành bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tổ chức liên quan đến thiết kế, sản xuất, lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị y tế, nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các quy định của luật pháp.

Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và áp dụng tiêu chuẩn này vào thực tiễn doanh nghiệp.

Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có thể:

 • Hiểu được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485:2016
 • Nhận biết được sự khác biệt giữa ISO 13485:2016 với các tiêu chuẩn quản lý chất lượng khác
 • Áp dụng tiêu chuẩn này vào thực tiễn doanh nghiệp

Đối tượng tham gia

 • Nhân viên, cán bộ quản lý các doanh nghiệp, tổ chức

Hình thức đào tạo

 • Khóa học được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Học viên được cấp chứng chỉ

 • Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nội bộ.

Để đăng ký khóa học, vui lòng:

 • Điền thông tin vào form đăng ký tại đây.
 • Liên hệ trực tiếp qua hotline 0246-682-0511

Nội dung khóa học

Khóa học bao gồm các nội dung sau:

 • Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 13485:2016
 • Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485:2016
 • Sự khác biệt giữa ISO 13485:2016 với các tiêu chuẩn quản lý chất lượng khác
 • Áp dụng tiêu chuẩn ISO 13485:2016 vào thực tiễn doanh nghiệp

Kết luận

Khóa học Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016 là một lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế. Khóa học sẽ giúp học viên nâng cao kiến thức và kỹ năng về tiêu chuẩn này, từ đó giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các quy định của luật pháp.