KHÓA HỌC NÂNG CAO THEO CHỦ ĐỀ VII

Minitab Statistical Software có khả năng trực quan hóa, phân tích và khai thác sức mạnh của dữ liệu để giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp của bạn gặp phải, từ mọi nơi trên đám mây.

Các buổi đào tạo của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về phần mềm Minitab.

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại khóa học sắp tới để tìm hiểu cách tận dụng tối đa sức mạnh của Minitab.

Thông tin khóa học như sau:

THIẾT KẾ HỖN HỢP THÍ NGHIỆM (MIXTURE DESIGN OF EXPERIMENTS)

NỘI DUNG   

Nếu thiết kế phương pháp thí nghiệm truyền thống tiến hành thí nghiệm trong mối quan hệ độc lập giữa từng nhân tố thì thí nghiệm hỗn hợp là thí nghiệm trong đó tổng các thành phần được xác định là một lượng nhất định hoặc tỷ lệ giữa các tổng là 1 (100%), và mỗi thành phần là độc lập. Trong phần thiết kế thử nghiệm hỗn hợp, bạn sẽ học cách thiết kế và phân tích các hỗn hợp cho nhiều tổng lượng thay vì một, cũng như các thử nghiệm đỉnh với giới hạn dưới và trên cho từng thành phần, thử nghiệm hỗn hợp với các biến quy trình được thêm vào và tổng lượng hỗn hợp.                  

CHỦ ĐỀ        

  • Tổng quan về thí nghiệm hỗn hợp: Các ràng buộc của thí nghiệm hỗn hợp, hiệu ứng tuyến tính và hỗn hợp kép, khám phá điều kiện tối ưu bằng các công cụ tối ưu hóa đáp ứng
  • Thiết kế đỉnh: Tạo thiết kế đỉnh và phù hợp với mô hình, đánh giá hiệu ứng (biểu đồ quỹ đạo phản ứng, biểu đồ đường viền, biểu đồ bề mặt, v.v.), phân tích mô hình với các thuật ngữ thành phần nghịch đảo được thêm vào
  • Hỗn hợp (biến quy trình, thử nghiệm số lượng): Tạo thiết kế biến quy trình và mô hình phù hợp, tạo thiết kế số lượng và mô hình phù hợp
  • Ôn tập: Giải bài toán luyện tập

LỊCH TRÌNH

NGÀYĐỀ MỤCNỘI DUNG
NGÀY 1Thiết kế hỗn hợp thí nghiệmHạn chế của thí nghiệm hỗn hợp
Hiệu ứng tuyến tính và hiệu ứng hỗn hợp kép
Tìm điều kiện tối ưu bằng công cụ tối ưu hóa phản ứng
Thiết kế đỉnh ITạo một thiết kế đỉnh và phù hợp với mô hình
Đánh giá hiệu ứng: quỹ đạo phản hồi/sơ đồ đường viền/sơ đồ bề mặt
Thiết kế đỉnh IIPhân tích mô hình với các thuật ngữ thành phần nghịch đảo được thêm vào
Hỗn hợp – Thí nghiệm biến quá trìnhHỗn hợp – Tạo các thiết kế có thể thay đổi quy trình và các mô hình phù hợp
Hỗn hợp – Thí nghiệm biến quá trìnhMixture – Tạo thiết kế cừu và lắp ráp mô hình
Ôn tậpThực hành giải quyết vấn đề

Nếu bạn có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây