Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Mục tiêu của khóa học

Khóa học Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm giúp học viên:

 • Hiểu được các khái niệm và nguyên tắc của Hệ thống quản lý chất lượng (QMS)
 • Nắm vững các yêu cầu của tiêu chuẩn cũng như cách để đạt được chứng nhận ISO 9001:2015
 • Áp dụng vào thực tế doanh nghiệp

Đối tượng tham gia

Khóa học phù hợp với các đối tượng sau:

 • Nhân viên, cán bộ quản lý các doanh nghiệp, tổ chức
 • Sinh viên các ngành liên quan đến quản lý chất lượng
 • Người quan tâm đến Hệ thống quản lý chất lượng

Hình thức đào tạo

Khóa học được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Học viên được cấp chứng chỉ

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nội bộ.

Để đăng ký khóa học, vui lòng:

Lịch trình học

Ngày 1

 • Giới thiệu về Hệ thống quản lý chất lượng
 • Các khái niệm và nguyên tắc của Hệ thống quản lý chất lượng
 • Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 2

 • Hiểu rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 • Thực hành áp dụng vào thực tế

Ngày 3

 • Thảo luận về các vấn đề thực tế
 • Giải đáp thắc mắc

Kết luận

Đây là một khóa học thiết thực và hiệu quả, giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng vào thực tế doanh nghiệp.

Lưu ý

Lịch trình học chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy theo trình độ và nhu cầu của học viên, giảng viên có thể điều chỉnh lịch trình học cho phù hợp.