KHÓA HỌC NÂNG CAO THEO CHỦ ĐỀ I

Minitab Statistical Software có khả năng trực quan hóa, phân tích và khai thác sức mạnh của dữ liệu để giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp của bạn gặp phải, từ mọi nơi trên đám mây.

Các buổi đào tạo của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về phần mềm Minitab.

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại khóa học sắp tới để tìm hiểu cách tận dụng tối đa sức mạnh của Minitab.

Thông tin khóa học như sau:

ÁP DỤNG MINITAB TRONG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG (MINITAB STATISTICAL QUALITY CONTROL(SQC))

NỘI DUNG   

Khả năng quản lý quy trình có hệ thống được cải thiện thông qua ứng dụng thực tế của phân tích hệ thống đo lường, biểu đồ kiểm soát và phân tích khả năng quy trình. Bằng cách thực hành các công cụ kiểm soát chất lượng bằng Minitab, bạn sẽ học cách sử dụng các mối liên kết hữu cơ giữa các công cụ kiểm soát quy trình.                       

CHỦ ĐỀ        

    • Tính toán thống kê cơ bả, công cụ QC7 và phân tích biểu đồ
    • Phân tích hệ thống đo lường: Gage R&R, nghiên cứu tuyến tính và độ lệch
    • Biểu đồ quản lý: trạng thái quản lý và loại hình rời quản lý, v.v.
    • Phân tích khả năng xử lý: tính toán mức Cp, Pp, sigma, v.v.         

LỊCH TRÌNH

NGÀY ĐỀ MỤC NỘI DUNG
NGÀY 1 Thống kê cơ bản Giới thiệu và sử dụng Minitab
Tìm hiểu vị trí trung tâm và độ phân tán, tính toán thống kê mô tả
QC7 Sử dụng 7 Công cụ Kiểm soát Chất lượng (QC)
Phân tích đồ thị
Phân tích hệ thống đo lường Khái niệm phân tích hệ thống đo lường
Xác minh độ chính xác của hệ thống đo lường, GageR&R
Kiểm tra độ chính xác của hệ thống đo lường, nghiên cứu tuyến tính và độ lệch
NGÀY 2 Biểu đồ kiểm soát Khái niệm và các loại biểu đồ kiểm soát
Giới thiệu về tình trạng quản lý, các loại biểu đồ ngoài kiểm soát và kiểm soát đa biến
Thực hành biểu đồ kiểm soát liên tục
Biểu đồ kiểm soát Tìm hiểu và thực hành biểu đồ kiểm soát thuộc tính
Phân tích năng lực quy trình Khái niệm và các loại chỉ số năng lực quá trình
Tính toán chỉ số năng lực quy trình (Cp, Pp, mức sigma)
Sáu gói năng lực xử lý, giới thiệu phương pháp cải tiến năng lực xử lý (Sử dụng kỹ thuật máy học)

Nếu bạn có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây