Chuyên gia quản lý chất lượng

Mục tiêu của khóa học

Khóa học quản lý chất lượng nhằm giúp học viên:

 • Hiểu và nhận thức được các hoạt động Kaizen tại nhà máy
 • Hiểu được những cách thức cơ bản để có thể tiến hành hoạt động Kaizen
 • Xác định đúng mối tương quan giữa năng suất và chất lượng để hiệu quả hơn trong công việc
 • Xác định các yếu tố tác động tới năng suất và các hoạt động cải tiến năng suất
 • Biết cách tiếp cận các phương pháp cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với doanh nghiệp và thỏa mãn mong đợi của khách hàng
 • Mô tả những lợi ích của việc cải tiến chất lượng và xác định các chi phí cho chất lượng
 • Áp dụng phương thức làm việc theo nhóm để cải tiến chất lượng

Đối tượng tham gia

Khóa học phù hợp với các đối tượng sau:

 • Nhân viên, cán bộ quản lý các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
 • Sinh viên các ngành liên quan đến quản lý chất lượng
 • Người quan tâm đến lĩnh vực quản lý chất lượng

Hình thức đào tạo

Khóa đào tạo quản lý chất lượng được tổ chức dưới hình thức trực tiếp.

Học viên được cấp chứng chỉ

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nội bộ.

Để đăng ký khóa học, vui lòng:

Lịch trình học

Phần 1: Năng suất, chất lượng và khách hàng

 • Mong muốn của doanh nghiệp
 • Mong muốn của người quản lý
 • Mong muốn của khách hàng
 • Năng suất và chất lượng
 • Chất lượng và khách hàng

Phần 2: Cải tiến năng suất chất lượng lấy con người làm trung tâm

 • Ý nghĩa của việc cải tiến nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
 • Các yếu tố tác động đến việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
 • Chi phí cho việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm (quan điểm truyền thống; quan điểm TPM)
 • Lợi ích của việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm (Doanh nghiệp, người lao động, khách hàng)

Phần 3: Giải pháp tăng năng suất, chất lượng

 • Tổng quan về Lean
 • Tư duy về Lean – hoạch định, triển khai lean
 • Quy trình thao tác chuẩn SOP
 • 8 dạng lãng phí – sơ đồ chuỗi giá trị
 • 5S – quản lý trực quan – TPM
 • Cân bằng sản xuất (Heijunka)
 • Takt time, Cycle time, Lead time
 • Chuyển đổi nhanh : QCO/SMED
 • KSS (Kaizen Suggestion System) – QCC – Dòng 1 sản phẩm (One-Piece flow)
 • Hệ thống kéo Full – Kanban – Jidoka – Pokayoke
 • Hệ cảnh báo (ANDON) – Chất lượng từ gốc – 5 whys
 • Chuyển hóa quy trình
 • Thiết kế luồng công việc liên tục
 • Vật tư tại chỗ (POUS)

Kiểm tra cuối khóa – cấp chứng nhận nội bộ

Kết luận

Khóa học quản lý chất lượng này là một khóa học thiết thực và hiệu quả, giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia quản lý chất lượng.

Lưu ý

Lịch trình học chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy theo trình độ và nhu cầu của học viên, giảng viên có thể điều chỉnh lịch trình học cho phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *