KHÓA HỌC NÂNG CAO THEO CHỦ ĐỀ V

Minitab Statistical Software có khả năng trực quan hóa, phân tích và khai thác sức mạnh của dữ liệu để giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp của bạn gặp phải, từ mọi nơi trên đám mây.

Các buổi đào tạo của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về phần mềm Minitab.

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại khóa học sắp tới để tìm hiểu cách tận dụng tối đa sức mạnh của Minitab.

Thông tin khóa học như sau:

PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY (MINITAB RELIABILITY ANALYSIS)

NỘI DUNG

Sử dụng Minitab, chúng tôi tìm hiểu các tham số của phân phối tuổi thọ (MTTF, B10), độ tin cậy của sự phù hợp với phân phối tuổi thọ (ước tính điểm và ước tính khoảng thời gian) và kiểm tra tuổi thọ tăng tốc.                

CHỦ ĐỀ

  • Ước tính độ tin cậy của các tham số dữ liệu
  • Phân tích dữ liệu trọn đời
  • Dự báo bảo hành
  • Kế hoạch kiểm tra độ tin cậy và kiểm tra tuổi thọ tăng tốc            

LỊCH TRÌNH

NGÀYĐỀ MỤCNỘI DUNG
NGÀY 1Tổng quan về độ tin cậySử dụng các khái niệm chính trong phương pháp phân tích độ tin cậy
Phân tích phân phối, hiểu về kiểm duyệt
Dự đoán yêu cầu bảo hành
Kế hoạch kiểm tra độ tin cậyKế hoạch kiểm tra giả định
Kế hoạch thử nghiệm trình diễn, phân tích độ tin cậy không có lỗi
Nhiều chế độ thất bạiHiểu nhiều chế độ thất bại
Phân tích hệ thống chế độ đa lỗi sử dụng phân tích phân phối tham số
NGÀY 2Phân tích phân phối phi tham sốPhân tích phân phối phi tham số
Độ tin cậy của hệ thống có thể phục hồiMô hình tăng trưởng phi tham số, Mô hình tăng trưởng tham số
So sánh độ tin cậy giữa nhiều hệ thống có thể phục hồi
So sánh các phân phối tin cậySo sánh độ tin cậy của hai nhóm
Kiểm tra life testKiểm tra life test
Kế hoạch kiểm tra life test
Phân tích probitPhân tích probit

Nếu bạn có nhu cầu đăng ký vui lòng để lại thông tin tại đây