Phương pháp thực hiện công việc 5W1H (và 2C-5M)

Mục tiêu của khóa học 5W1H và 2C-5M

Khóa học Phương pháp thực hiện công việc 5W1H và 2C-5M trong 2 ngày nhằm giúp học viên:

  • Hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và thực hiện công việc
  • Nắm vững phương pháp để lập kế hoạch & thực hiện công việc hiệu quả
  • Áp dụng phương pháp này vào thực tế công việc, mô hình doanh nghiệp

Đối tượng tham gia

Khóa học phù hợp với các đối tượng sau:

  • Nhân viên, cán bộ quản lý các doanh nghiệp, tổ chức.

Hình thức đào tạo

Khóa học được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Học viên được cấp chứng chỉ 5W1H và 2C-5M

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học nội bộ.

Để đăng ký khóa học, vui lòng:

Lịch trình học

Ngày 1

  • Giới thiệu về phương pháp 5W1H và 2C-5M
  • Phương pháp 5W1H
  • Phương pháp 2C-5M
  • Thực hành

Ngày 2

  • Thảo luận về các vấn đề thực tế
  • Thực hành, giải đáp thắc mắc

Kết luận

Đây là một khóa học thiết thực và hiệu quả, giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện công việc hiệu quả.

Lưu ý

Lịch trình học chỉ mang tính chất tham khảo. Tùy theo trình độ và nhu cầu của học viên, giảng viên có thể điều chỉnh lịch trình học cho phù hợp.