TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI GIỮA PHẦN MỀM THỐNG KÊ MINITAB VÀ
MINITAB CONNECT

Tối ưu hóa. Sử dụng bảng điều khiển thông minh kinh doanh độc đáo của chúng tôi.

Phân tích thời gian thực tự động

Truy cập

Thống kê

Phân Tích

Chia Sẻ

Làm mới

Một bảng điều khiển phân tích thực sự

Các doanh nghiệp đang phát triển và trang tổng quan cũng phải phát triển theo. Nhận thông tin chi tiết tự động, khác biệt với Live Analytics và vượt xa các hình ảnh hóa thông minh kinh doanh đơn giản.

Trao quyền cho các chuyên gia dữ liệu

Dễ dàng cung cấp các phân tích nâng cao cho người dùng, nhà khoa học và kỹ sư để đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn. Giờ đây, bất kỳ ai trong tổ chức của bạn đều có thể chuyển đổi dữ liệu thành kiến ​​thức trên một nền tảng tiện lợi và có thể chia sẻ.

Tăng cường văn hóa phân tích của bạn

Cải thiện kiến ​​thức về dữ liệu của nhóm bạn, khuyến khích cộng tác và thêm động lực cho lộ trình phân tích của tổ chức bạn.

Tìm hiểu sâu hơn về Live Analytics

Xem hội thảo trên web

Xem hội thảo trên web theo yêu cầu của Minitab để tìm hiểu cách cải tiến phân tích nâng cao với phân tích tự động, thời gian thực trong một nền tảng tiện lợi, có thể chia sẻ.

Đọc blog

Tìm hiểu cách Minitab cung cấp sức mạnh cho bảng điều khiển BI của Live Analytics với các phân tích và thống kê nâng cao trong blog mới nhất của Minitab.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Live Anlytics ?