Giám sát. Chia sẻ và theo dõi thông tin bằng cách tự động báo cáo cho thông tin kinh doanh có ý nghĩa. Nhận thông báo tức thì về những thay đổi yêu cầu bạn thực hiện hành động hoặc tìm hiểu sâu hơn về dữ liệu của mình.

Tự động hóa và giám sát các chỉ số hiệu suất và quy trình chính

Tại sao bạn làm cùng một báo cáo và phân tích hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng? Thiết lập Bảng điều khiển Minitab để báo cáo thường xuyên và chia sẻ dễ dàng với các bên liên quan.

Truy cập

Truy cập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tích hợp dữ liệu. Tiết kiệm thời gian định dạng và kết hợp CSV và bảng tính. Với Minitab Connect, bạn thiết lập bảng điều khiển phân tích của mình một lần và bảng điều khiển này tự động cập nhật khi dữ liệu của bạn thay đổi.

Sẳn sàng

Công cụ chuẩn bị dữ liệu tự phục vụ này cho phép người dùng, từ nhà khoa học dữ liệu đến nhà phân tích kinh doanh, lập hồ sơ, sắp xếp, làm phong phú và tinh chỉnh các tập dữ liệu đa dạng một cách nhanh chóng và trực quan bằng giao diện giống như bảng tính.

Nền tảng lưu trữ tài nguyên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tập trung, cho phép người dùng truy cập và khám phá dữ liệu một cách thuận tiện mà không có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng hoặc bảo mật dữ liệu.

Các bước chuẩn bị dữ liệu có thể được chia sẻ với những người khác dưới dạng quy trình công việc có thể lặp lại, loại bỏ quy trình thiết lập dữ liệu lặp đi lặp lại và tối đa hóa năng suất.

Truy cập trực tiếp liền mạch vào Phần mềm thống kê Minitab® cho phép chuyển dữ liệu đã chuẩn bị chỉ bằng một cú nhấp chuột để phân tích thêm.

Hình Dung

Người dùng có thể khám phá dữ liệu và phát triển thông tin chuyên sâu hơn bằng cách sử dụng trực quan hóa động, thời gian thực với các yếu tố tương tác.

Các tùy chọn định dạng và thiết kế có thể định cấu hình và rất linh hoạt được bao gồm trong công cụ bảng điều khiển cho phép báo cáo có ý nghĩa hơn.

Biểu đồ và trực quan hóa dữ liệu có thể được chia sẻ an toàn với các bên liên quan quan trọng cả bên trong và bên ngoài.

Sẵn sàng để tìm hiểu thêm về Minitab Connect?

Khách Hàng

Các công ty sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi thuộc mọi quy mô, lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý, đồng thời nằm trong hơn 85% danh sách Fortune 500.
Những gì họ có điểm chung là một cam kết cho kết quả xuất sắc. Mục tiêu của Minitab là giúp các doanh nghiệp đạt được những kết quả này.