Tất cả các công cụ kinh doanh trực quan cần thiết ở một nơi

Bạn đang tìm kiếm một giải pháp dễ sử dụng giúp tận dụng tối đa doanh nghiệp của mình và mang lại giá trị kinh doanh tuyệt vời? Với Minitab Workspace, bạn có thể nâng cao hiệu suất kinh doanh bằng các công cụ trực quan mạnh mẽ, vượt trội, bản đồ quy trình, sơ đồ động não và biểu mẫu trong một giao diện trực quan. Các công cụ Minitab định hình các quy trình của cừu, giúp bạn khám phá các cơ hội của cừu và cuối cùng giúp giải quyết vấn đề dễ dàng hơn.

Hình Dung

Tối Ưu Hóa

Quyền Ưu Tiên

Bản Đồ

Bản đồ quy trình

Tạo lưu đồ dễ hiểu, xem và truyền đạt tất cả hoạt động trong một quy trình với các tính năng bổ sung để tùy chỉnh mức độ chi tiết mà bạn cần.

Biểu đồ nhân tố đặc trưng (Xương cá)

Lập kế hoạch và xác định tất cả các yếu tố liên quan để có cái nhìn tổng thể về quy trình hoặc dự án, cho dù quy trình hoặc dự án đơn giản hay phức tạp.

Bản đồ dòng giá trị

Trực quan hóa đầu ra và luồng thông tin của tổ chức, bộ phận hoặc nhóm của bạn và giới thiệu giá trị của nó cho khách hàng và các bên liên quan.

Chế độ thất bại và phân tích hiệu ứng (FMEA)

Bạn có thể giảm thiểu rủi ro thất bại trong quy trình hoặc thiết kế sản phẩm của mình bằng cách xác định các lỗi tiềm ẩn và thực hiện các hành động cần thiết để đạt được mục tiêu dự án của mình.

Lưu ý: FMEA của Workspace đáp ứng các tiêu chuẩn AIAG-VDA mới nhất, đảm bảo các tiêu chuẩn phát triển quy trình và sản phẩm hàng đầu trong ngành.

Kỹ thuật Năm Tại sao

Thông qua việc đặt câu hỏi trực tiếp, chúng tôi xác định nguyên nhân cốt lõi của vấn đề, vạch ra mối quan hệ và phương hướng để ngăn chặn các vấn đề tái diễn trong tương lai.

Mô phỏng Monte Carlo

Đánh giá và hiểu các rủi ro của một quy trình hoặc dự án, dự đoán kết quả và tối ưu hóa tốc độ và hiệu quả.

Các tính năng

Phân tích SWOT, biểu đồ Gantt, phiếu thu thập biên bản họp, cây CTQ,
kỹ thuật Whys (Five Whys), sơ đồ ý tưởng, SIPOC, kế hoạch kiểm toán, kế hoạch quản lý…

Tìm hiểu thêm về tài nguyên Minitab Workspace

Cách sử dụng

Đăng ký và tham dự hội thảo về nơi bạn có thể sử dụng các công cụ và cách chúng có thể cải thiện hiệu suất của bạn.

Đọc blog

Tìm hiểu các phương pháp hay nhất và các ví dụ thực tế hữu ích để tận dụng tối đa Minitab Workspace.

Sẵn sàng tìm hiểu về Minitab Workspace?