Độ Chính Xác Cao

Bộ phần mềm Salford Predictive Modeler ® (SPM) là một nền tảng có độ chính xác cao và nhanh chóng
phù hợp để phát triển các mô hình dự đoán, mô tả và phân tích.

Giới thiệu bộ phần mềm học máy tích hợp của Salford Predictive Modeler ® 8 Minitab

Bộ phần mềm Salford Predictive Modeler ® bao gồm các khả năng mô hình hóa và tự động hóa mới mạnh mẽ không nơi nào có được, bao gồm các công cụ CART ® , MARS ® , TreeNet ® và Random Forests ® .

Các kỹ thuật khai thác dữ liệu trong bộ phần mềm SPM cho phép phân loại, hồi quy, phân tích tỷ lệ sống sót, phân tích giá trị còn thiếu, tạo nhóm dữ liệu và phân cụm/phân đoạn. Các thuật toán SPM được coi là cần thiết trong các lĩnh vực khoa học dữ liệu phức tạp.

Việc tự động hóa bộ phần mềm SPM đẩy nhanh quá trình xây dựng mô hình bằng cách thực hiện nhiều nghiên cứu và sàng lọc mô hình của nhà phân tích. Một tập hợp đầy đủ các kết quả từ các chiến lược lập mô hình thay thế đã được đưa vào gói để xem xét nhanh.

Công cụ lập mô hình CART ® của SPM là cây phân loại cuối cùng đã cách mạng hóa các phân tích nâng cao và mở ra một thế giới mới của khoa học dữ liệu.

Random Forests ® là một công cụ lập mô hình tận dụng sức mạnh của nhiều phân tích thay thế, chiến lược ngẫu nhiên hóa và học tập đồng bộ.

Random Forests ® là một công cụ lập mô hình tận dụng sức mạnh của nhiều phân tích thay thế, chiến lược ngẫu nhiên hóa và học tập đồng bộ.

TreeNet ® Gradient Boosting là công cụ khai thác dữ liệu linh hoạt và mạnh mẽ nhất của SPM, có khả năng tạo ra các mô hình cực kỳ chính xác một cách nhất quán.

Thông minh tuyệt vời

Tích hợp hơn 70 kịch bản tự động hóa lấy cảm hứng từ cách các nhà phân tích mô hình hàng đầu cấu trúc công việc của họ.

Hiệu quả

Một công cụ giải phóng nhà phân tích khỏi công việc tẻ nhạt và vất vả, đồng thời cho phép anh ta tập trung vào phần sáng tạo của quá trình phát triển mô hình.

Thuật toán cải tiến

Hồi quy, phân loại và hồi quy logistic nâng cao để hỗ trợ các tập dữ liệu lớn.

Cải tiến

Các khả năng mới trong các công cụ cốt lõi dựa trên phản hồi của người dùng và những tiến bộ trong khoa học dữ liệu.

Lấp đầy khoảng trống

Thu hẹp khoảng cách giữa tư duy học thuật tiên tiến và ứng dụng thực tế của Jerome Friedman và Leo Breiman.

Dùng thử Salford Predictive Modeler® 8 Bản dùng thử miễn phí trong 30 ngày