Nếu bạn biết kinh doanh, chúng tôi biết số liệu thống kê.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách nhờ chuyên gia tư vấn thống kê giúp bạn giải quyết các vấn đề về cải thiện chất lượng. Liên hệ với nhóm bán hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc để lên lịch tư vấn miễn phí.

Tư vấn chuyên nghiệp

Các chuyên gia tư vấn của Minitab là những nhà thống kê tài ba với kinh nghiệm cải thiện chất lượng trong tất cả các ngành, bao gồm dược phẩm, thiết bị y tế, sản xuất, y tế và dịch vụ tài chính. Sau khi xác định nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ kết nối bạn với một nhà tư vấn có chuyên môn để trợ giúp.

Hỗ trợ cá nhân

Các nhà thống kê của Minitab cung cấp hỗ trợ trực tiếp, linh hoạt và hợp tác chặt chẽ với khách hàng để hiểu những thách thức kinh doanh của họ. Họ có thể phân tích và diễn giải dữ liệu khách hàng, đồng thời lôi kéo khách hàng vào từng bước để cùng nhau phát triển các giải pháp dựa trên dữ liệu.

Minitab có thể giúp khách hàng giải quyết mọi thách thức về thống kê.

Dịch vụ tư vấn có sẵn tại chỗ hoặc qua điện thoại, email hoặc hội thảo trên web.
  • Thu thập dữ liệu phù hợp và sẵn sàng để phân tích.
  • Lập kế hoạch thử nghiệm hiệu quả để tối ưu hóa quy trình của bạn.
  • Hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của bạn thông qua phân tích dữ liệu.
  • Áp dụng các phương pháp thống kê tiên tiến để nâng cao chất lượng.
  • Giải thích kết quả để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
  • Tạo một bản trình bày rõ ràng phác thảo những phát hiện của bạn.

Chuyên gia tư vấn Minitab giúp các công ty toàn cầu cải thiện chất lượng

Liên hệ với chúng tôi để đặt lịch tư vấn miễn phí!

hoặc vui lòng gửi email đến  sale@minitabvietnam.com