Làm việc hiệu quả hơn, thông minh hơn và nhanh hơn.

Nhận ra tiềm năng của bạn để trải nghiệm sức mạnh của phần mềm của chúng tôi và cải thiện chất lượng của nó .

Giáo dục
( Tập huấn )

Tìm hiểu Minitab bằng cách tham dự khóa đào tạo công khai hoặc tại chỗ, hoặc bằng cách tham gia một khóa học thống kê trực tuyến.

Tư vấn thống kê
(Tư vấn)

Hãy để chúng tôi giải quyết các vấn đề thống kê mà bạn gặp phải, chẳng hạn như thu thập dữ liệu chính xác và giải thích kết quả phân tích.

Tùy Chỉnh phát triển
(Tùy chỉnh phát triển)

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ phát triển tùy chỉnh do Minitab cung cấp để giải quyết các thách thức phân tích dữ liệu độc đáo và
cải thiện quy trình làm việc của bạn .