GIỚI THIỆU VỀ MINITAB

Minitab Statistical Software có khả năng trực quan hóa, phân tích và khai thác sức mạnh của dữ liệu để giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp của bạn gặp phải, từ mọi nơi trên đám mây.

Các buổi đào tạo của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về phần mềm Minitab.

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại khóa học sắp tới để tìm hiểu cách tận dụng tối đa sức mạnh của Minitab.

Thông tin khóa học như sau:

GIỚI THIỆU VỀ MINITAB

Tóm tắt khóa học

  • Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về phân tích thống kê và phần mềm Minitab

Lợi ích

  • Hiểu các chức năng phân tích cơ bản của Minitab và tìm cách thực hiện chúng
  • Có được khả năng lựa chọn các kỹ thuật phân tích thống kê phù hợp với mục tiêu của người sử dụng

Mục tiêu học tập

  • Hiểu được tổng thể của phân tích thống kê
  • Trau dồi khả năng lựa chọn các kỹ thuật phân tích thống kê phù hợp với mục đích của người sử dụng

Đối tượng phù hợp

  • Những người dùng cần sử dụng phân tích thống kê như các ngành công nghiệp điện, điện tử, dược phẩm, sinh học, thực phẩm và hóa chất.

Lịch đào tạo

BUỔI NGÀY ĐÀO TẠO PHÍ ĐÀO TẠO HÌNH THỨC
1 20/06/2023 0 VNĐ Trực tuyến
2 28/06/2023 0 VNĐ
3 11/07/2023 0 VNĐ
4 25/07/2023 0 VNĐ
5 09/08/2023 0 VNĐ
6 23/08/2023 0 VNĐ
7 06/09/2023 0 VNĐ
8 20/09/2023 0 VNĐ
9 11/10/2023 0 VNĐ
10 25/10/2023 0 VNĐ
11 08/11/2023 0 VNĐ
12 22/11/2023 0 VNĐ
13 13/12/2023 0 VNĐ
14 27/12/2023 0 VNĐ

Thông tin giảng đường

  • Hội thảo trên web trực tuyến qua  MS Teams

Chương trình giảng dạy

NGÀY ĐỀ MỤC NỘI DUNG THỜI GIAN
Ngày 1 Tổng quan Giới thiệu về khóa học 3 Tiếng
Giới thiệu về Minitab Giới thiệu tổng quan về Minitab
Hiểu về giao diện và cấu trúc của Minitab
Cách mở và xem dữ liệu tại Minitab
Xử lý dữ liệu Phương pháp chỉnh sửa dữ liệu tại Minitab