PHÂN TÍCH CƠ BẢN CÙNG MINITAB

Minitab Statistical Software có khả năng trực quan hóa, phân tích và khai thác sức mạnh của dữ liệu để giải quyết những vấn đề mà doanh nghiệp của bạn gặp phải, từ mọi nơi trên đám mây.

Các buổi đào tạo của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu thêm về phần mềm Minitab.

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại khóa học sắp tới để tìm hiểu cách tận dụng tối đa sức mạnh của Minitab.

Thông tin khóa học như sau:

PHÂN TÍCH CƠ BẢN

Tóm tắt khóa học

   • Tìm hiểu cách sử dụng Minitab và đồ thị

   • Tìm hiểu cách tính toán và giải thích số liệu thống kê cơ bản

  • Tìm hiểu kiểm tra giả thuyết (ước tính và kiểm tra giá trị trung bình và tỷ lệ của một tổng thể, so sánh hai hoặc nhiều tổng thể)

Lợi ích

   • Phản ứng nhanh chóng với các vấn đề trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng

   • Hiểu các khái niệm cơ bản về quản lý chất lượng

   • Định lượng các quy trình và nhiệm vụ

   • Giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và công sức

  • Nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh của công ty

Mục tiêu học tập

   • Cải thiện khả năng sử dụng Minitab

   • Cải thiện các kỹ năng biểu diễn đồ thị khác nhau

  • Nâng cao khả năng phân tích thống kê trong quá trình kiểm soát chất lượng

Đối tượng phù hợp

   • Những người dùng cần sử dụng phân tích thống kê như các ngành công nghiệp điện, điện tử, dược phẩm, sinh học, thực phẩm và hóa chất.

  • Nhân viên kiểm soát chất lượng tại một công ty, người dùng Minitab

Lịch đào tạo

BUỔI NGÀY ĐÀO TẠO PHÍ ĐÀO TẠO HÌNH THỨC
1 – 2 Người 3 – 5 Người
1 12/07/2023 – 13/07/2023 0 VNĐ 5,000,000 VNĐ Trực tuyến
2 13/09/2023 – 14/09/2023 0 VNĐ 5,000,000 VNĐ
3 15/11/2023 – 16/11/2023 0 VNĐ 5,000,000 VNĐ

   • Số lượng học viên tối đa: 10 người

  • Phí đào tạo trên áp dụng cho áp dụng cho 01 khóa học

Thông tin giảng đường

  • Hội thảo trên web trực tuyến qua MS Teams

Chương trình giảng dạy

NGÀY  ĐỀ MỤC NỘI DUNG THỜI GIAN
Ngày 1 Tổng quan về số liệu thống kê Vai trò của thống kê và kiểu dữ liệu 3 Tiếng
Thống kê cơ bản và phân tích đồ thị Tổng hợp dữ liệu liên tục thông qua thống kê mô tả
Phân tích biểu đồ, các loại biểu đồ
Phân tích đồ thị
(phân tích tương quan và biểu đồ phân tán)
Phân bố xác suất Hiểu phân phối xác suất (phân phối chuẩn)
Ngày 2 Kiểm tra giả thuyết Kiểm tra I cho giá trị trung bình
(One-Sample Z, One-Sample t)
3 Tiếng
Kiểm tra II cho giá trị trung bình
(Two-Sample t, Paired t)
Phân tích phương sai Tìm hiểu về ANOVA
One-way ANOVA