MiniTAB-Workspace

Làm thế nào để thiết lập ma trận theo cặp trong Minitab Workspace? Bình luận

Trong quá trình thiết kế định dạng bảng nhập dữ liệu, bạn có thể sử dụng ma trận theo cặp để sao chép giá trị mà người dùng nhập theo đường chéo, nhằm đảm bảo ma trận được sắp xếp đúng cách.

Bạn có thể thiết lập ma trận theo cặp để đánh giá mức độ ưu tiên hoặc để đo mức độ mối quan hệ giữa các giá trị hàng và cột. Để thiết lập ma trận theo cặp, trước tiên bạn phải tạo bảng nhập dữ liệu có cùng biến ở cả hàng và cột.

>> Xem thêm: Giới thiệu bản quyền Minitab Workspace chính hãng

Khi bạn làm cho các ô đường chéo giống nhau trong ma trận cặp đôi, Workspace sẽ sao chép giá trị do người dùng nhập vào ô đường chéo tương ứng. Điều này rất hữu ích cho việc sắp xếp khi các giá trị được sao chép trong ma trận theo cặp bị ẩn theo định dạng có điều kiện, như minh họa trong hình ảnh sau đây.

Ví dụ về ma trận theo cặp trong Minitab Workspace
Ví dụ về ma trận theo cặp trong Minitab Workspace

>> Tham khảo: Ứng dụng Minitab Workspace trong Marketing, HR và Strategy

  1. Trong chế độ Design (Thiết kế), kết nối bảng nhập dữ liệu với bảng dữ liệu, sau đó chọn một trong các tùy chọn bộ lọc sau.
    • Show all rows (Hiển thị tất cả các hàng) hoặc Show all columns (Hiển thị tất cả các cột)
    • Populate rows based on filter criteria below (Điền các hàng dựa trên tiêu chí lọc bên dưới) hoặc Populate columns based on filter criteria below (Điền các cột dựa trên tiêu chí lọc bên dưới)
  2. Kết nối điều khiển trong hàng lặp và điều khiển trong cột lặp với cùng một trường dữ liệu.
  3. Tại ô giao nhau của hàng lặp và cột lặp, bấm đúp vào điều khiển, sau đó chọn Always make cross-diagonal cell values the same (Luôn tạo các giá trị ô chéo chéo giống nhau). Ở chế độ Điền, khi người dùng nhập một giá trị vào hàng lặp lại, giá trị đó sẽ được sao chép vào ô có đường chéo tương ứng để ma trận sắp xếp chính xác.

Ngoài ra, nếu có nhu cầu tham khảo giá mua bản quyền Minitab Workspace, vui lòng liên hệ ngay với Minitab Việt Nam để được nhận báo giá và tư vấn về sản phẩm kỹ hơn:

Hotline: 024 6682 0511

Email: sale@minitabvietnam.com

Website: https://minitabvietnam.com/

Add: Tầng 4, Tòa nhà N01-T4, Khu Đoàn Ngoại Giao, P. XuânTảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *