real-time-marketing

Sử dụng Minitab – Quản lý chiến dịch Marketing theo thời gian thực (Real-Time SPC)

Minitab Statistical Software cung cấp khả năng quản lý chiến dịch marketing doanh nghiệp cho các nhóm marketing, với các công cụ để tập trung hóa và mở rộng quy mô thiết lập theo dõi chiến dịch, chuẩn hóa phân loại kênh chéo, tránh khoảng trống dữ liệu với các quy trình sau phân loại và tự động nhập trực tiếp vào Phần mềm Thống kê Minitab, Salford Predictive Modeler, Adobe Analytics, Google Analytics và các công cụ phân tích và kinh doanh thông minh khác.

Xem thêm
1
chat-luong-trong-to-chuc

Cùng Minitab tìm hiểu “Tại sao chất lượng lại quan trọng trong toàn tổ chức?”

Chúng ta đều biết rằng chất lượng là quan trọng. Đảm bảo chất lượng mang lại một loạt các lợi ích – từ việc sử dụng ít tài nguyên hơn, thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng và sự hài lòng đối với thương hiệu, và tất nhiên là tiết kiệm chi phí khi mọi thứ được thực hiện tốt ngay lần đầu tiên.

Dưới đây là một số ví dụ về cách các khu vực khác nhau của một tổ chức có thể tận dụng phân tích dữ liệu để cải thiện chất lượng:

Xem thêm
1