Làm quen với Minitab Connect: Tăng tốc quá trình Chuyển đổi Kỹ thuật số của bạn

Minitab Statistical Software rất vui mừng được giới thiệu sản phẩm mới nhất trong hệ thống phần mềm – Minitab Connect (có khả năng tích hợp, tự động hóa và quản trị dữ liệu)! Được ra mắt trong Sự kiện Minitab Virtual Launch vào tháng 10 năm 2020, Minitab Connect mang đến sức mạnh truy cập dữ liệu liền mạch để giúp các tổ chức thúc đẩy hoạt động kinh doanh thông minh và đưa ra quyết định tự tin, sáng suốt.

Xem thêm
Bình luận