Cải thiện quy trình sản xuất – Minitab Essentials – Factorial Designs – Châu Á Thái Bình Dương

Cải thiện quy trình sản xuất – Minitab Essentials – Factorial Designs – Châu Á Thái Bình Dương. Buổi training Cung cấp phổ biến nhất của chúng tôi cho sản xuất, theo dõi này cung cấp nền tảng để phân tích và cải tiến hiệu quả các sản phẩm và quy trình. Tiếp xúc với nhiều loại công cụ đồ họa và thống kê để đánh giá xem kết quả có đúng mục tiêu hay không, khám phá mối quan hệ giữa các biến số và giảm thiểu khuyết tật bằng cách sử dụng các ví dụ với số liệu như đường kính, áp suất và độ cứng. Lớp học này được dạy bằng tiếng Anh.

Xem thêm
Bình luận

Làm quen với Minitab Connect: Tăng tốc quá trình Chuyển đổi Kỹ thuật số của bạn

Minitab Statistical Software rất vui mừng được giới thiệu sản phẩm mới nhất trong hệ thống phần mềm – Minitab Connect (có khả năng tích hợp, tự động hóa và quản trị dữ liệu)! Được ra mắt trong Sự kiện Minitab Virtual Launch vào tháng 10 năm 2020, Minitab Connect mang đến sức mạnh truy cập dữ liệu liền mạch để giúp các tổ chức thúc đẩy hoạt động kinh doanh thông minh và đưa ra quyết định tự tin, sáng suốt.

Xem thêm
Bình luận
Graph-Builder-Minitab

Giới thiệu về Trình tạo đồ thị: Công cụ tạo hình ảnh trực quan

Hình ảnh hóa có khả năng thuyết phục, truyền đạt những ý tưởng của bạn và thể hiện hiệu suất công việc mà bạn đạt được, nhưng cho đên nay việc tạo ra một hình ảnh phù hợp có thể tốn khá nhiều thời gian và công sức.

Sử dụng Trình tạo biểu đồ (Graph Builder), công cụ mới của Minitab Statistical Software để trực quan hóa, tạo và khám phá thông tin chi tiết của bạn ngay lập tức.

Xem thêm
Bình luận