Cùng Minitab Tìm Hiểu Về Khoảng Dung Sai

Sử dụng khoảng dung sai để tính toán một phạm vi giá trị cho đặc tính của sản phẩm có khả năng đảm bảo một tỷ lệ cụ thể của sản phẩm trong tương lai. Khoảng dung sai xác định giới hạn trên và / hoặc dưới trong đó một tỷ lệ phần trăm nhất định của đầu ra quy trình rơi với độ tin cậy đã nêu.

Xem thêm
Bình luận

Làm thế nào để phân biệt Paired t-test và 2-sample t-test?

Paired t-test và 2-sample t-test là hai phương pháp kiểm định giả thuyết về trung bình của hai mẫu dữ liệu. Tuy nhiên, chúng khác nhau về cách thu thập dữ liệu và giả thuyết kiểm định. Bài viết này sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quát về hai phương pháp kiểm định này và cách phân biệt chúng.

Xem thêm
Bình luận
Minitab TutorialbThursday

Tài liệu ứng dụng Minitab trong phân tích dược phẩm: “Practical Statistics for Pharmaceutical Analysis With Minitab Applications”

“Practical Statistics for Pharmaceutical Analysis With Minitab Applications” (tạm dịch: Thống kê thực tiễn trong phân tích dược phẩm với các ứng dụng Minitab) là cuốn sách cần thiết cho những ai quan tâm đến thống kê trong phân tích dược phẩm.

Xem thêm
Bình luận

Cải thiện quy trình sản xuất – Minitab Essentials – Factorial Designs – Châu Á Thái Bình Dương

Cải thiện quy trình sản xuất – Minitab Essentials – Factorial Designs – Châu Á Thái Bình Dương. Buổi training Cung cấp phổ biến nhất của chúng tôi cho sản xuất, theo dõi này cung cấp nền tảng để phân tích và cải tiến hiệu quả các sản phẩm và quy trình. Tiếp xúc với nhiều loại công cụ đồ họa và thống kê để đánh giá xem kết quả có đúng mục tiêu hay không, khám phá mối quan hệ giữa các biến số và giảm thiểu khuyết tật bằng cách sử dụng các ví dụ với số liệu như đường kính, áp suất và độ cứng. Lớp học này được dạy bằng tiếng Anh.

Xem thêm
Bình luận