lean-manufacturing

Lean Manufacturing (sản xuất tinh gọn) là gì? Bình luận

Lean Manufacturing là gì?

Lean Manufacturing, hay sản xuất tinh gọn, là một hệ thống sản xuất nhằm loại bỏ lãng phí trong quá trình sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Được phát triển dựa trên các nguyên tắc của Toyota Production System (TPS) – một hệ thống sản xuất được phát triển bởi Toyota Motor Corporation.

Các nguyên tắc của Lean Manufacturing

Lean Manufacturing dựa trên 6 nguyên tắc chính sau:

 1. Tạo giá trị cho khách hàng. Mục đích của sản xuất là tạo ra giá trị cho khách hàng. Doanh nghiệp cần xác định rõ những hoạt động nào tạo ra giá trị và loại bỏ những hoạt động không tạo ra giá trị.
 2. Loại bỏ lãng phí. Lãng phí là bất kỳ hoạt động nào không tạo ra giá trị cho khách hàng. Lean tập trung vào việc loại bỏ tất cả các loại lãng phí, bao gồm:
  • Sản xuất thừa: Sản xuất quá nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ so với nhu cầu của khách hàng.
  • Chờ đợi: Thời gian chờ đợi của nguyên vật liệu, nhân viên hoặc máy móc.
  • Vận chuyển: Di chuyển nguyên vật liệu hoặc sản phẩm không cần thiết.
  • Quá trình xử lý: Sử dụng quá nhiều bước hoặc quá trình trong quá trình sản xuất.
  • Sản phẩm lỗi: Sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
  • Tài nguyên không được sử dụng hiệu quả: Thiếu nguyên vật liệu, nhân viên hoặc máy móc.
  • Khuyết tật sản phẩm: Xảy ra khi sản phẩm được sản xuất không đáp ứng yêu cầu của khách hàng
  • 7-wastes-lean
 3. Tạo dòng chảy. Dòng chảy là việc sản xuất sản phẩm một cách liền mạch, không gián đoạn. Lean tập trung vào việc tạo ra dòng chảy trong quá trình sản xuất, từ đó giảm thiểu thời gian sản xuất và chi phí.
 4. Sản xuất theo lô nhỏ. Giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và linh hoạt hơn.
 5. Tự động hóa. Giúp doanh nghiệp giảm thiểu lao động thủ công, từ đó tăng năng suất và hiệu quả sản xuất.
 6. Tập trung vào con người. Lean coi trọng con người và coi họ là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tạo ra môi trường làm việc an toàn và thoải mái cho nhân viên, đồng thời khuyến khích họ tham gia vào việc cải tiến quy trình sản xuất.

Ứng dụng của sản xuất tinh gọn

Lean Manufacturing có thể được áp dụng trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

 • Sản xuất: Lean được áp dụng rộng rãi trong ngành sản xuất để giảm chi phí. Tăng năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm.
 • Dịch vụ: Lean có thể được áp dụng trong các ngành dịch vụ để cải thiện hiệu quả hoạt động và chất lượng dịch vụ.
 • Tổ chức phi lợi nhuận: Lean cũng có thể được áp dụng trong các tổ chức phi lợi nhuận để cải thiện hiệu quả hoạt động và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Lợi ích của sản xuất tinh gọn

Lean Manufacturing mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Giảm chi phí: Lean giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất. Bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công, vận chuyển và tồn kho.
 • Tăng năng suất: Lean giúp doanh nghiệp tăng năng suất sản xuất, từ đó tăng lợi nhuận.
 • Cải thiện chất lượng: Lean giúp doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Tăng khả năng đáp ứng: Lean giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và linh hoạt.
 • Tạo ra môi trường làm việc tốt hơn: Lean giúp doanh nghiệp tạo ra môi trường làm việc an toàn và thoải mái cho nhân viên. Từ đó nâng cao tinh thần làm việc và năng suất của nhân viên.

Kết luận

Lean Manufacturing là một hệ thống sản xuất hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể áp dụng Lean Manufacturing để cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *