Minitab TutorialbThursday

4 bước để cải thiện chất lượng và sản lượng sản xuất chất bán dẫn

Trong khi hầu hết các nhà sản xuất chất bán dẫn sử dụng phần mềm thống kê, như Minitab, chỉ để giải quyết một số vấn đề nhất định, thì sẽ vẫn có cơ hội cho các nhà sản xuất biết sử dụng dữ liệu thông qua phần mềm phân tích thống kê Minitab để cải thiện chất lượng và tối ưu chi phí.

Xem thêm
1
Minitab phat hanh phien ban cap nhat moi nhat

Cập nhật phần mềm Minitab (21.4.0) mới nhất

Bản cập nhật mới nhất của phần mềm Minitab bao gồm tính năng Hồi quy MARS ® độc quyền của Minitab và mở rộng khả năng phân tích dự đoán để tạo các mô hình dự đoán chính xác cho phản hồi liên tục với nhiều biến dự báo liên tục và phân loại. Minitab 21.4 cũng bao gồm các cải tiến chỉnh sửa biểu đồ và khả năng cập nhật hoặc tạo kết quả mới cho một số tính năng thống kê khi dữ liệu thay đổi.   

Xem thêm
2