Chất lượng được thực hiện dễ dàng hơn trên đám mây nhờ phần mềm Minitab

Nếu tổ chức của bạn đang trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, đừng bỏ qua việc di chuyển các chương trình chất lượng của bạn sang đám mây. Nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian, giảm lãng phí và tăng doanh thu tổng thể. Định vị bản thân trên quỹ đạo tăng trưởng và cũng xem xét chất lượng của đám mây.

Xem thêm
3

Phần mềm Minitab giúp cải thiện thời gian giao hàng để có chuỗi cung ứng hiệu quả hơn

Thời gian giao hàng là một thông số quản lý chuỗi cung ứng quan trọng. Đối với các doanh nghiệp, điều quan trọng là hiểu được mất bao lâu để một sản phẩm trải qua quá trình từ khi đặt hàng đến khi giao hàng, cho dù họ đang mua, đang bán hay là luân chuyển hàng hóa và nguyên vật liệu trong nội bộ.

Chúng tôi có thể định nghĩa việc giao hàng thành công là mang đến cho khách hàng của bạn thứ họ cần với số lượng phù hợp, vào đúng thời điểm và thực hiện điều đó một cách nhất quán. Giao hàng hiện được đánh giá là yêu cầu cơ bản nhất của bất kỳ doanh nghiệp sản xuất hoặc phân phối nào. Sử dụng sức mạnh của phân tích dữ liệu, Minitab có thể giúp các công ty tối ưu hóa việc phân phối, hợp lý hóa chuỗi cung ứng của họ và gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

Xem thêm
Bình luận
Minitab TutorialbThursday

4 bước để cải thiện chất lượng và sản lượng sản xuất chất bán dẫn

Trong khi hầu hết các nhà sản xuất chất bán dẫn sử dụng phần mềm thống kê, như Minitab, chỉ để giải quyết một số vấn đề nhất định, thì sẽ vẫn có cơ hội cho các nhà sản xuất biết sử dụng dữ liệu thông qua phần mềm phân tích thống kê Minitab để cải thiện chất lượng và tối ưu chi phí.

Xem thêm
1